گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه

از لحاظ گاهنگاری قدیمی ترین محوطه های یافت شده مربوط به دوران اشکانی-ساسانی می باشد که شاخص ترین محوطه های این دوره را می توان به ترتیب تپه کوره محمد آباد، تپه انبز پشته راه آبیز، قبرستان و انبز تپه سالک آباد، تپه دارج سفلی، محوطه دیودال، محوطه ریگ آهنگران، محوطه دزگ و محوطه بند تجنود ذکر کرد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی به همراه عکس، نقشه، تصاویر سفال، طراحی سفال، و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 

فهرست

مقدمه

پرسش ها

اهداف

موقعیت زیرکوه

پیشینه ی تاریخی منطقه زیرکوه با استناد برمطالعات باستان شناسی و منابع تاریخی

چشم انداز طبیعی

منابع آبی

طبیعت و اقلیم

توانمندی های زراعی، دامی و صنعتی دهستان زیر کوه

ترکیب جمعیتی

راه ها و مسیر های ارتباطی

تاثیرات اقلیم و فرهنگ مردم در معماری و زیست منطقه

روش بررسی

تعداد آثار شناسایی شده به تفکیک دوره تاریخی

نوع و کارکرد آثار

پراکنش آثار

سهم و پراکندگی جغرافیای آثار شناسایی شده به تفکیک دوره و عملکرد

بحث و تحلیل

علل شکل گیری آثار و استقرار ها

تاریخ گذاری، ارتباطات فرهنگی و سفال

پیشنهادات

منابع

 


خرید آنلاین